Event box

Introduktion til søgning i sundhedsvidenskabelige databaser Pubmed, Embase m.v.

Introduktion til søgning i sundhedsvidenskabelige databaser Pubmed, Embase m.v.

Du bliver introduceret til søgeprincipper og søgeteknikker. Søgningerne er i sundhedsvidenskabelige databaser primært i PubMed og EMBASE.  

Inden du deltager i kurset, bør du se de 8 videoer: forskningsspørgsmålet (PICO og PEO), valg af databaser, MeSH i Medline og PubMed, EmTree i EMbase, afrapportering af litteratursøgning og søgeprotokol med Flow chart. 

Du finder videoerne her: Sundhedsvidenskab: Vejledninger og Kursusmaterialer

Der vil være mulighed for at spørge ind til videoerne. 

Vi gennemgår litteratursøgning med søgemuligheder, emneord (bl.a. MeSH-termer) og hvorledes søgningen gemmes. 

 
Undervisningen består af en præsentation, samt eksempler på søgninger.  

 

Related LibGuide: Sundhedsvidenskab by Berit Elisabeth Alving

Date:
01/06/2023
Time:
8:30 - 10:00
Location:
Bibliotekets undervisningslokale, Campusvej Odense
Campus:
Odense
Audience:
  Ansatte     Øvrige     Ph.d.     Studerende  
Categories:
  Fagspecifikke databaser     Informationssøgning     Sundhedsvidenskab  
Tilmeldingen er lukket.

Kursusansvarlig

Profile photo of Berit Elisabeth Alving
Berit Elisabeth Alving

Kommende kurser