Event box

Litteratursøgning i sundhedsvidenskabelige databaser Pubmed, Embase m.v.

Litteratursøgning i sundhedsvidenskabelige databaser Pubmed, Embase m.v. Online

Kurset bliver afholdt i Zoom, du får tilsendt et link til deltagelse. 

Målgruppe: 
Dette kursus henvender sig til studerende og ansatte ved SDU/OUH der skal skrive en større opgave, eller for dig der har brug at kunne søge efter sundhedsvidenskabelige artikler.

Beskrivelse:
På kurset vil du blive introduceret til søgeprincipper og søgeteknikker. Søgningerne er i sundhedsvidenskabelige databaser primært i PubMed, EMBASE og Cinahl. 
Desuden gennemgår vi litteratursøgning generelt med søgemuligheder, emneord (bl.a.MeSH-termer) og hvorledes søgningen gemmes.
Undervisningen består af en præsentation samt eksempler på søgninger. 

Slides fra kurset

Forberedelse:
Du kan med fordel gennemgå Binko 2.0 før kurset. 
Binko giver en systematisk tilgang til informationssøgning og opøver færdigheder i informationskompetence.

Husk at medbringe din egen computer.

Related LibGuide: Sundhedsvidenskab by Berit Elisabeth Alving

Date:
08/12/2020
Time:
9:15 - 11:00
Campus:
Odense
Audience:
  Alle  
Categories:
  Fagspecifikke databaser     Informationssøgning  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.

Tilmelding er påkrævet. Der er 15 pladser tilbage.

Kursusansvarlig

Profile photo of Berit Elisabeth Alving
Berit Elisabeth Alving

Kommende kurser